Strategie Hembrug-terrein

Zaanstad

Herontwikkelstrategie met structuurvisie

Beleidsadvies voor Gemeente Zaanstad in samenwerking met Atelier Rijksbouwmeester.

Voor de Zaankanter is het Hembrugterrein geheimzinnig. Meer dan 100 jaar is het 42 hectare grote terrein voor het publiek ontoegangkelijk geweest. Hier heeft wapen- en munitieproduktie in allerlei vormen plaast gevonden. Er is zelfs mosterdgas gemaakt. Een deel van de wapens en munitie werd op het terrein getest. In het zuiden van het terrein was het zwaartepunt van de produktie en staat de meeste bebouwing. In het noordelijke deel van het terrein is de groene test- en bufferzone. Het Hembrugterrein is het hoofdkwartier en het hart van de Stelling van Amsterdam en staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.

De gemeente Zaanstad heeft een strategie en structuurvisie ontwikkeld als één van de voorwaarden om een gevangenis te bouwen. Daarnaast wil de gemeente dat er 1500 woningen komen en moet er recht worden gedaan aan de kwaliteiten van het terrein, met name; de rijksmonumenten, de natuur en unieke sfeer.

 

Belangrijke factor bij de ontwikkeling van het advies is de buitengewone complexe bestuurlijke- en maatschappelijke dynamiek. Zo werd gedurende de werkperiode door een nieuw vastgesteld streekplan woningbouw onmogelijk. Daarnaast is er de "gangbare" complexe problematiek van milieu en veiligheidsvragen van een havengebied.

Deze complexiteit heeft geleid tot een strategie van "programmaloze stedenbouw". Programmaloze stedenbouw grijpt terug op de principes van de "klassieke" stedenbouw. Dit is het principe om iedere openbare ruimte helder te benoemen, zoals; de straat, het plein, het park en deze ruimtes "goed" te proportioneren door middel van "juist" dimensioneren van gebouwen, water, ornamenten en beplanting. Hierbij wordt er expliciet van uitgegaan dat de overheid verantwoordelijk is voor de openbare ruimte inclusief de begrenzingen en de eisen voor een maximale kavelbebouwing. De markt bepaald in meer of mindere mate de functiönele invulling op de kavels. De kavels zijn zo gedimensioneerd dat er "goede" woon- en/of bedrijfsgebouwen of combinatiegebouwen van wonen met werken kunnen worden gebouwd. De toekomst zal het leren.

naar volgende project>> 

home
BOUWKUNST & STADONTWIKKELING
SAMENWERKEN VOOR EEN OMGEVING VAN VITALE BETEKENIS